Radioactivitat

A quins nivells de radiació estàs exposat?

Tens radioactivitat a casa teva?


La radioactivitat està present al nostre dia a dia provinent dels materials que ens envolten, materials naturals, materials de construcció o del mateix terra.

Evidentment, podem associar la presència de radioactivitat en nivells elevats a la possibilitat de patir un càncer.

Quina radioactivitat podem tenir a la nostra llar o al nostre lloc de treball?

Tenim uns nivells acceptables als espais on passem moltes hores?

Les dues més importants són la Gamma, que es troba sobre tot en materials de construcció i la Alfa present en el gas radó.

El gas radó és un gas radioactiu que està present en la terra i que es filtra per els materials de construcció, es concentra sobre tot en baixos i els pisos inferiors.

Si vols puc mesurar els nivells de radiació presents al teu entorn i et puc fer propostes de com reduir aquesta radiació.