Sostenibilitat per a les organitzacions

La millor manera d'avançar és saber on estem, saber on volem anar i tenir un pla d'acció per arribar-hi.


Qui gestiona la sostenibilitat?

Una Oficina verda o departament verd de nostra estructura organitzativa.

Un responsable o director de sostenibilitat, intern o extern.

Una consultoria o empresa externa.


El sistema de gestió

El meu sistema de gestió, està basat en el programa Green Office, que s'aplica a universitats com la de Harvard (on el consum d'energia s'ha reduït en un 18% des de el 2006), el Green Impact que s'aplica a Cambridge i el sistema de millora continua, aplicat a la norma de gestió de la qualitat ISO9001 o la de Medi Ambient ISO14001.


La gestió de la sostenibilitat ens permet:

Reduir despeses i gestionar millor els recursos

Preservar el planeta

Posicionar-nos socialment

Millorar la nostra qualitat de vida

Evitar errors

Millorar la nostra imatge

Avançar tecnològicament


Com funciona un sistema de gestió de la sostenibilitat:

1- Analitza la situació d'entrada

2- Crea un equip o designa un responsable

3- Estableix un pla d'acció

4- Porta a terme projectes

5- Documenta

6- Comparteix

7- Avalua resultats


On actua el sistema de gestió?

Reducció del malbaratament

Compra de matèries primeres sostenibles

Reducció del consum elèctric

Mètodes d'embalatge i transport

Reducció del consum d'aigua

Formació i capacitació

Manteniment preventiu

Disseny de producte

Tecnologies sostenibles

Reducció de l'us de combustibles fòssils

Cerca de fons d'energia renovables

Etc.