Serveis

Green Office

Aquest servei posa en marxa una oficina verda o crea la figura d'un coordinador verd.

Aquesta eina millora i simplifica, la gestió i comunicació de les accions sostenibles.


Projectes

Projectes personalitzats de transició cap a l'ecologia i la sostenibilitat.


Estudis

Presencia de contaminants i radiacions

Materials

Il·luminació i consum

Organització i Estalvi


Interim sustainability Manager

Ajuda temporal en el camp de l'ecologia i la sostenibilitat.


Activitats

Activitats orientades a crear equip i a fomentar la sostenibilitat.


Formació

Xerrades

Tallers

Cursos