Serveis

El serveis que ofereixo són els següents:

Home

Pensat per saber quins nivells de radiació, radioactivitat, aïllament, consum elèctric o il·luminació té la teva llar o a la que vols anar a viure.

Em desplaço a casa teva a mesurar els valors existents, et faig un informe perquè puguis conèixer els riscos que hi han i si vols et proposo com evitar-los o reduir-los.

Home Domo

Assessorament en domótica, aillament, seguretat conta incendis, plaques solars, automatització de jardins, cerca de contaminants i reducció de riscos, etc.

Visito la teva llar i tu m'expliques el que et preocupa. Jo et proposaré solucions.

Bussines

Indicat per a empreses en petites, oficines, tallers, comerços, etc.

Faig una visita per mesurar els valors que hi ha en cada lloc de treball i emeto un informe dels valors que he trobats.

També ofereixo assessorament en com reduir aquests valors, un certificat un cop els valors són correctes.

Big Bussines

Indicat per a grans empreses, hotels, etc.

Faig una visita per mesurar els valors que hi ha en cada lloc de treball o a cada habitació en el cas d'un hotel i emeto un informe dels valors que he trobat.

També ofereixo assessorament en com reduir aquests valors, un certificat un cop els valors són correctes.

Product

Aquest servei certifica que els teus productes no emeten radiacions per sobre dels límits establerts per les autoritats.

Es realitza la mesura dels valors i si aquests són correctes s'emet un certificat i una etiqueta o marca que ho certifica.

Aquesta certificació cal ser renovada quant és faci una modificació en el producte.

Track

Servei de seguiment en el temps d'un producte o d'unes instal·lacions.

Visites o inspeccions periòdiques per controlar els valors de les radiacions en el temps.